Adcom – En franchisekjede

Gir deg tid, Tjenester

Adcom er en norsk kjede grunnlagt av et knippe IKT-bedrifter med sterkt kundefokus og ønske om å levere kunnskap og kvalitet i alle ledd. Etter en omfattende strategiprosess etablerer vi nå Adcom som en franchisekjede innenfor IKT. 

Kjeden har eksistert i over 20 år, men har tidligere vært mer et profilerings- og innkjøpssamarbeid enn en samlet og enhetlig kjede. For å lykkes bedre med kjedebygging besluttet våre ledere i fellesskap å gjøre flere strategiske endringer og samtidig vurdere hvilket kjedekonsept man ønsket. Vi så at det ikke lenger var nok å ha et løst samarbeid mellom kjedekontoret og de lokale enhetene. Det ga ikke kjedekontoret tilstrekkelig gjennomføringskraft, og dermed fikk man ikke fullt ut tatt ut markeds-, stordrifts- eller effektiviseringsgevinstene i kjeden.

Franchise-alternativet ble enstemmig valgt fordi det er en kjedeform som forplikter både franchisegiver og franchisetakere til et fruktbart og godt samarbeid. Fokus er på at franchisetakerne skal tjene penger og at de er selvstendige enheter, som likevel er en del av et større fellesskap med like kulturer, verdier og strategier. Man blir en del av en merkevare og oppnår stordrifts- og effektiviseringsfordeler. De siste to årene har Adcom jobbet mye med å utvikle et godt franchisekonsept, og det er i den forbindelse også utviklet en moderne profil og ny logo.

«Dette er et betydelig løft for Adcom kjeden og jeg ser frem til å lede Adcom inn i en ny æra»

Det er lagt ned mye tid og ressurser på å finne en fremtidsrettet strategi og tilpasse avtaleverk og leveranser til dette. Som et ledd i overgangen til franchisekjede har Adcom Holding AS (tidl. Adcom Data AS) opprettet selskapet Adcom Norge AS. Dette er et 100% heleid datterselskap som er et dedikert franchisegiverselskap.

 

Adcom Norge AS skal være et lønnsomt franchisegiverselskap gjennom å forvalte Adcom-konseptet på en slik måte at franchisetakerne øker sin tillit i markedet, sin kundelojalitet og lønnsomhet. Ingrid Husevåg er leder for det nye selskapet. Husevåg har de siste 3 årene jobbet som daglig leder for Adcom Sortland, vært styremedlem i Adcom Holding AS og inngått i Adcom-kjedenslederteam.

– Jeg har vært svært involvert i strategiprosessen og oppbyggingen av franchisemodellen, og har stor tro på kursen kjeden nå har staket ut. Dette er et betydelig løft for Adcom kjeden og jeg ser frem til å lede Adcom inn i en ny æra. Mye av årsaken til at vi ønsket å gjøre endringer for Adcom-kjedenvar at vi så at vår bransje er i stor endring, og deter mange som føler uro og bekymring for hvordan lokale IKT-bedrifter vil overleve i fremtiden. Vi så at det var mange som stilte spørsmål om en overgang til skyløsning vil gi gode sentraliserte, kostnadseffektive løsninger, mens distrikts- Norge vil miste både lokal omsetning og viktig IKT-kompetanse. Vi har jobbet mye med tanker og planer for hvordan vårt nye fremtidsrettede konsept kan ivareta distriktene og styrke de lokale kontorene, samtidig som man griper mulighetene i markedet for skyløsninger, sier Ingrid Husevåg, Kjededirektør i Adcom Norge AS.

 

De lokale Adcom-kontorene har fokus på å levere teknologiske løsninger som dekker bedrifters behov for fremtidsrettet informasjons- og kommunikasjonsløsninger. Kunden skal få bedre tid og bli mer effektiv ved at Adcom tilbyr godeog hensiktsmessige verktøy.

– Vi mener at å være proaktiv vil synligjøre utviklingsmuligheter for våre kunder og sette dem bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer, avslutter Husevåg. Adcom gir deg tid til å fokusere på din kjernevirksomhet.

FOTO / Nicolai Husevåg
TEKST / Ingrid Husevåg

La oss ta en prat om hvordan du kan spare tid

Stein Andre er it-konsulent i Molde og har jobbet med Microsoft i 10 år. Han er en kløpper i Office 365 sine løsninger, og har alltid et smil på lur.

Relaterte innlegg

Webinar om sikkerhet

Webinar om sikkerhet

Sikkerhet angår oss alle. Vi hjelper deg å forankre sikkerhet i din bedrift! Fire onsdager på rad kjører vi 30 minutters webinarer med forskjellige tema innenfor sikkerhet, som gir deg et godt grunnlag for å gjøre skikkelig sikkerhetsarbeid! Hva er egentlig datasikkerhet, og hvordan ser trusselbildet ut? Hvordan står det til med sikkerheten på hjemmekontoret? Har du tilstrekkelig backup, og en god sikkerhetspolicy? Dette hjelper vi deg med!

les mer
Datasikkerhet og trusselbildet

Datasikkerhet og trusselbildet

Som ansatt eller leder, og privatperson har vi til felles et ansvar som å holde de kriminelle så langt unna som mulig. Små og mellomstore bedrifter er på ingen måte vernet fra kriminelle hackere på grunn av at de kun har «kjedelige» data. Ofte er man faktisk et lettere mål i SMB-markedet, da man ikke har noen forankret sikkerhetspolicy, eller en plan – hvis noe skulle skje.

les mer
Backup av Office 365

Backup av Office 365

Mange tenker at skytjenester ikke trenger backup, enten fordi de tror det følger med i skyen, eller at det er så sikkert at det ikke trengs. Det stemmer at skyløsningen Office 365 er ganske sikker, men ingenting sikrer en mot menneskelige feil, som faktisk utgjør største delen av datatapet. Med andre ord; du bør ha backup! Les mer om hvorfor her.

les mer
Share This