Visma Lønnsforum – vår 2020

24. apr, 2020Blogg, Gir deg tid, Lønn, Visma, Webinar

Coronaviruset har ført til mange endringar – både på reglar innan lønnsfaget, og på korleis vi kan arrangere kurs. Set av datoen 7. mai, og bli fagleg oppdatert på reglar innan løns- og personalområdet.

 

Vi har i samarbeid med Visma oppdatert agendaen  til vårt lønnsforum, slik at den er oppdatert med nye reglar, rutinar og praksisendringar i høve coronaviruset (COVID-19). Det er og varsla ytterlegare presiseringar i regelverket.

Kurset vert køyrt som online kurs, det betyr at du kan ta kurset frå din arbeidsplass eller ditt heimekontor. Det vil bli satt av tid til pausar, og ein legg opp til å køyre økter på rundt 45 min.

Etter at du er påmeldt vil du få ein bekreftelse, og du vil motta ein ny e-post med ei lenke for pålogging ein dag eller to før kursstart.

Etterutdanning – timar til godkjenningsordninga

Visma Software har vurdert kurset til å gje følgjande etterutdanning:

Rekneskapsførar:
1,5 timar Skatterett/avgiftsrett, 1,5 timar Rettslære og 3 timar Anna

Revisor:
1,5 timar Skatterett og 4,5 timar Anna

Info

Tidspunkt:
Torsdag 7. mai 2020
kl. 09:00 – 16:00

Stad:
Online kurs – tilgang via internet

Pris:
kr. 3.400,- inkl. elektronisk kursdokumentasjon

Agenda

 

Corona-viruset – Hva må arbeidsgiver ta hensyn til
Sykepenger & omsorgspenger

 • Har arbeidstaker rett til sykepenger?
 • Kravet til arbeidsuførhet
 • Egenmelding og sykmelding
 • Karantene og sykepenger
 • Tilrettelegging
 • Nytt om omsorgspenger ved barns sykdom

Permittering – nye regler 

 • Retten til å permittere
 • Varslingsfrist
 • Lønnsplikt for arbeidsgiver
 • “Full Lønn dag 3-20”
 • Endringene ved dagpenger
 • Hvilke skjema skal sendes inn til NAV?

Aktuelle tema lønn/skatt

 • Kilde skattekort for utenlandske arbeidstakere
 • Gradert permittert, tabell- eller %-trekk
 • For mye utbetalt lønn – korreksjon
 • Endret praksis fra 1. januar 2020
 • Arbeidsgiveravgift
 • Sliterordningen
 • Tiltak ifm korona-krisen
 • Skattedirektoratet, prinsipputtalelser
 • Firmabil og permittering
 • Skattefritak for enkelte naturalytelser
 • Tillatt opphold i Norge under ettårsregelen
 • Krav til besøkshyppighet for pendlere

Er bilgodtgjørelse alltid skattefritt? Kan firmabil være skattefri fordel?

 • Hvorfor er det viktig å skille mellom yrkesreise, arbeidsreise og besøksreise?
 • Hvorfor må det avklares om ansatt har vært på “fast arbeidssted”?
 • Hva er yrkesreise og hva er arbeidsreise?

Ferie

 • Planlegging av ferie – hvem bestemmer når ferie skal tas?
 • Har arbeidstaker rett til å nekte å avvikle ferie
 • Hovedferie og restferie
 • Sykdom i ferien
 • Ferie og permittering
 • Utbetaling av feriepenger

Rabatter i arbeidsforhold, skattepliktig eller skattefrie?

 • Personalrabatter
 • Andre rabatter
 • Privat bruk av bonuspoeng

Med atterhald om endringar

Annbjørg er byråleder i Adcom Førdes regnskapskontor, og har 20 års erfaring økonomiløsninger i næringslivet. Hun hjelper alltid kundene med et smil, og har stålkontroll på det meste innen økonomiløsninger, og lønnsfaget.

Relaterte innlegg

Prosjektstyring i skyen!

Prosjektstyring i skyen!

Vil dere gjøre alle lønnsoppgavene i et skybasert lønnssystem? Løsningen knytter sammen timer/fravær, reiser og utlegg, og kan også brukes sammen med andre tjenester fra Visma.net, slik som regnskap og logistikk.

les mer
Sluttdato for Huldt & Lillevik Lønn

Sluttdato for Huldt & Lillevik Lønn

Huldt & Lillevik Lønn blir lagt ned fra 01.01.2023. Det erstattes av Visma Payroll som er neste generasjon lønnssystem. Payroll er skybasert og legger stor vekt på automatisering av lønnskjøringen. Du kan gå over til Payroll i dag!

les mer

Host:
Adcom Kristiansund

Design:
Linn Alnes Djuvsland

Personvernerklæring

© 2019 Adcom

Mange av bildene er fra
Unsplash

FØLG OSS!

KONTAKT OSS!

Adcom Førde:                 57 72 35 00
Adcom Kristiansund:      71 67 84 90
Adcom Molde:                 71 25 06 40
Adcom Namsos:              74 21 90 20
Adcom Narvik:                76 94 43 77
Adcom Steinkjer:           74 16 70 00
Adcom Søre Sunnmøre:  70 05 51 50

Share This