Suksess med elev-PC

4. sep, 2015Bærbar, Fornøyde kunder, IT-drift

De siste seks årene har Adcom Molde, i tett samarbeid med Lenovo, levert hele 6000 PC-er til elever ved de videregående skolene i Møre og Romsdal.

– God kvalitet, effektivt, gunstig og enkelt, er blant tilbakemeldingene fra brukere og lærere. 

Gratis for alle

 Som skoleeier har fylkeskommunen ansvaret for å holde elever i videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale hjelpemidler – herunder PC. Gjennom ordningen Elev-PC sikres alle både gratis utstyr, programvare, support og forsikring. Den eneste egenandelen som skal betales, dekkes fullt ut av elevenes utstyrsstipend fra Statens Lånekasse.

I Møre og Romsdal kan hver enkelt selv velge mellom å benytte seg av ordningen, der en standard-PC blir utlevert via Fylkeskommunen/Adcom ved skolestart, eller motta et PC-stipend på kr. 2500 i tillegg til beløpet som kommer via Lånekassen. Velger man sistnevnte, er man selv ansvarlig for service, vedlikehold og eventuell forsikring. Per i dag velger rundt 1/3 av elevene i fylket å få utlevert sitt datautstyr via ordningen, det vil si ca. 1000 hvert år.

– Avtalen har høy prioritet hos oss, sier Ivar A. Thorvik, daglig leder og gründer av Adcom Molde (IT Data AS).

– Sammen med Lenovo er vi stolte av å få være nøkkelleverandør ut mot svært mange skoleelever i fylket, og vi opplever at ordningen er stabil og fungerer godt. Det gis også positive tilbakemeldinger på dette fra brukerne, både med hensyn til produkt og service. Vi jobber kontinuerlig med å stadig bli enda bedre og levere kvalitet i alle ledd av det vi gjør, og ønsker svært gjerne å få videreført avtalen med fylkeskommunen, som vi nå har hatt i seks år på rad.

Enkel og gunstig forsikringsordning

Melvin Tornes er leder for økonomi vedutdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, og er blant de ansvarlige for anbud og innkjøp av utstyr. Han forteller at de er godt fornøyde med samarbeidet med Lenovo og Adcom Molde.

– Ting fungerer som de skal, stort sett – vi har fått rask og god hjelp de gangene det har vært småtteri som ikke har gått helt som planlagt. Produktkvaliteten er god, og servicen likeså. Det er korte kommunikasjonslinjer en bonus ettersom vi er en offentlig aktør, bundet av anbudsregler som ikke gir rom for å vekte lokal tilhørighet som innkjøpskriterium. Apropos dette er det for øvrig et virkelig kvalitetsstempel når en såpass liten aktør som Adcom Molde likevel vinner kontrakten flere år på rad, i konkurranse med blant annet store, nasjonale selskaper. 

«Det letter arbeidet både for elever og lærere»

– Det vi opplever som det aller beste med dagens ordning, fortsetter han, er helt klart forsikringsordningen. Skjer det uhell med PC-ene, og det gjør det, har vi ingen administrasjon og tidsbruk i forbindelse med skaden. Alt går rett til Adcom, som både har ekstra PC-er til utlån, lager på nye maskiner og eget verksted lokalt. Eleven slipper dermed å være uten utstyr under reparasjon eller ny bestilling, og dessuten oppstår det ingen diskusjoner eller uklarheter ettersom alle skader er dekket og det ikke er egenandel uansett hva som har skjedd. En del fylker velger å ha en lav og litt symbolsk egenandel på for eksempel kr 500, og vi ser selvsagt at dette kan være et godt virkemiddel i forhold til å få brukerne til å ta bedre vare på maskinene sine. Samtidig er dette et spørsmål om kost/nytte, og vi vurderer det dithen at dagens ordning totalt sett er klart mest gunstig for oss som skoleeier.

Vinn-vinn

Hans Petter Sørensen er IKT-ansvarlig hos Sykkylven Vidaregåande Skule – han opplever at både skolen og elevene har svært gode erfaringer med ordningen. – Jo flere som bestiller PC-er gjennom fylkeskommunen, jo bedre, forteller han. – Det letter arbeidet både for elever og lærere. Elevene får for eksempel all programvare ferdiginstallert ved skoleårets start. Lærerne vet da at alt ligger klart, og slipper å bruke verdifull undervisningstid på å hjelpe til med slike ting, samt følge opp de som ikke har skaffet seg alt de trenger. Og hvis en PC går i stykker, er det veldig enkelt – man får da umiddelbart låne en ny på skolen. Adcom sørger for ferdigfrankerte returlapper for innsending til reparasjon. Igjen, vinn-vinn for både elev og lærer, alle sparer tid og det er lettvint.

En annen viktig fordel er selvsagt det at PC-ene bare har blitt bedre og bedre; vår oppfatning er at Lenovo sine maskiner til dette segmentet er i en klasse for seg selv. Det gjelder både brukervennlighet og stabilitet, og dessuten tåler de hard bruk godt – stort sett går det for eksempel bra om de faller i gulvet. Sist, men ikke minst – det blir likhet for alle, ingen skiller seg ut.

«Det blir likhet for alle, ingen skiller seg ut»

– Det er selvsagt en del som må gjøres akkurat rundt skolestart om høsten, fortsetter Sørensen, både med hensyn til installasjoner, logistikk og merking av utstyr. Men vi opplever virkelig at man har igjen for det i alle ledd videre utover året. Kvalitetssikringen er svært effektiv, og gjør at alt blir riktig første gang. Hos oss i Sykkylven er det nå rundt 95 % av elevene som velger elev-PC via Adcom og fylkeskommunen, det vil si ca. 100 personer.

Blant de resterende 5 % opplever vi i mange tilfeller at de som har valgt en annen løsning angrer seg i etterkant, spesielt om de opplever en skade på utstyret sitt og for eksempel må betale en egenandel samt vente på reparasjon. Det er ikke tilfeldig at oppslutningen er så høy – skolen ser rett og slett så mange fordeler for alle parter at vi ansatte er klokkeklare i våre råd til både elever og foresatte. Vi sørger for at det blir informert om ordningen på foreldremøter i 10. klassene i området, legger ut informasjon på Facebook, og ber lærerne snakke med både foreldre og elever om fordelene med hensyn til produkt, forsikringsordninger, garanti og ferdiginstallert programvare. Man ser at dette for arbeidet virkelig lønner seg.

– Vi vil definitivt anbefale alle videregående skoler å jobbe aktivt og systematisk for å få flest mulig til å velge elev-PC, avslutter Sørensen. – Selv om ordningen i utgangspunktet er til for elevene, er vår erfaring at den i aller høyeste grad også kommer lærerne og skolene til gode.

FOTO S11 / Torunn Nakken
TEKST / Marie Gjære Gundersen

La oss ta en prat om hvordan du kan spare tid

Stein Andre er it-konsulent i Molde og har jobbet med Microsoft i 10 år. Han er en kløpper i Office 365 sine løsninger, og har alltid et smil på lur.

Relaterte innlegg

Webinar om sikkerhet

Webinar om sikkerhet

Sikkerhet angår oss alle. Vi hjelper deg å forankre sikkerhet i din bedrift! Fire onsdager på rad kjører vi 30 minutters webinarer med forskjellige tema innenfor sikkerhet, som gir deg et godt grunnlag for å gjøre skikkelig sikkerhetsarbeid! Hva er egentlig datasikkerhet, og hvordan ser trusselbildet ut? Hvordan står det til med sikkerheten på hjemmekontoret? Har du tilstrekkelig backup, og en god sikkerhetspolicy? Dette hjelper vi deg med!

les mer
Datasikkerhet og trusselbildet

Datasikkerhet og trusselbildet

Som ansatt eller leder, og privatperson har vi til felles et ansvar som å holde de kriminelle så langt unna som mulig. Små og mellomstore bedrifter er på ingen måte vernet fra kriminelle hackere på grunn av at de kun har «kjedelige» data. Ofte er man faktisk et lettere mål i SMB-markedet, da man ikke har noen forankret sikkerhetspolicy, eller en plan – hvis noe skulle skje.

les mer
Backup av Office 365

Backup av Office 365

Mange tenker at skytjenester ikke trenger backup, enten fordi de tror det følger med i skyen, eller at det er så sikkert at det ikke trengs. Det stemmer at skyløsningen Office 365 er ganske sikker, men ingenting sikrer en mot menneskelige feil, som faktisk utgjør største delen av datatapet. Med andre ord; du bør ha backup! Les mer om hvorfor her.

les mer
Share This