Namdal ressurs

18. sep, 2014Fornøyde kunder

Namdal Ressurs AS i Namsos er et privat eid firma som leverer utstyr og forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. 

Selskapet ble etablert i 1991. Namdal Ressurs AS har 9 ansatte med hovedkontor i Namsos og avdelingskontor i Oslo. Firmaet har hatt en betydelig vekst i omsetningen de siste 3 årene, fra 68 mill i 2011 til 88 mill i 2013. Med kunder i både offentlig og privat sektor, leverer vi alt fra forbruksmateriell til avanserte nedgravde containersystemer med elektronikk og datastyring – med leverandører over hele Europa.

Ligger i forkant av utviklingen

Med utgangspunkt i et sterkt faglig miljø og nettverk, ligger Namdal Ressurs AS i forkant av utviklingen, og kan til enhver tid tilby de mest oppdaterte produktene. Stikkord for våre løsninger er: lav levetidskostnad, stor fleksibilitet, høy kvalitet, brukervennlighet og miljøvennlighet. Våre produkter ivaretar kravene fra en resultatorientert avfallsbransje, fremtidige miljøkrav og stadig mer bevisste og krevende brukere.

Namdal Ressurs har hatt en jevn vekst uten at de har økt bemanningen vesentlig. Dette har vært mulig gjennom å utnytte IT-løsningene og Adcom sin kompetanse.

«Adcom er virkelig en totalleverandør av IT-løsninger for Namdal Ressurs.»

Til daglig overvåkes alle nedgravde containere med en mengde parametere, eksempelvis fyllingsgrad. Denne løsningen driftes av Adcom. Totalt er det ca 1000 containere som overvåkes og dette antall forventes å stige; nedgravde containere er fremtiden.

Effektiv arbeidsflyt og løsninger for å spare tid er hele tiden viktig for Namdal Ressurs. Hvis det er rutiner som de ansatte føler kan gjøres bedre; blir dette tatt tak i og gjort noe med. 

Spesialtilpassede IT-løsninger

Mye av IT-løsningene er standard programvare, men det er også gjort spesialtilpasninger på f.eks. med kalkulasjon av tilbud. Namdal Ressurs bruker mye av Visma sin programvare. Visma Global brukes til kalkulasjon av tilbud, fakturering og regnskap. Visma Dokumentsenter har blitt en uunnværlig løsning for attestering av bilag og ikke minst oppslag i ettertid. Visma CRM er viktig og helt nødvendig for å holde oversikt og kontroll over alle tilbud og henvendelser.

Det som nå skal settes i drift er Visma sitt nye reiseregningssystem, Visma Expense. Løsningen er nettbasert og de ansatte kan gjøre ferdig reiseregningen nå reisen er avsluttet. Dette blir selvsagt overført til lønnssystemet til Visma. For å jobbe enda mere effektivt når de ansatte er på farten, har Adcom utviklet en Sharepointløsning i Office365 for deling av dokumenter.

De løsningene som ikke er nettbaserte drifter Adcom på sitt ASP-senter. Dermed kan de ansatte bruke tid på det de kan og får Adcom til å ta seg av alt som har med IT å gjøre. Fokus på sine egne arbeidsoppgaver er helt avgjørende for å vokse videre. Er det noe som ikke fungerer er det ett kontaktpunkt : Adcom.

TEKST / Namdal Ressurs AS
FOTO / Pawel Czerwinski/Unsplash 

La oss ta en prat om hvordan du kan spare tid

Stein Andre er it-konsulent i Molde og har jobbet med Microsoft i 10 år. Han er en kløpper i Office 365 sine løsninger, og har alltid et smil på lur.

Relaterte innlegg

Webinar om sikkerhet

Webinar om sikkerhet

Sikkerhet angår oss alle. Vi hjelper deg å forankre sikkerhet i din bedrift! Fire onsdager på rad kjører vi 30 minutters webinarer med forskjellige tema innenfor sikkerhet, som gir deg et godt grunnlag for å gjøre skikkelig sikkerhetsarbeid! Hva er egentlig datasikkerhet, og hvordan ser trusselbildet ut? Hvordan står det til med sikkerheten på hjemmekontoret? Har du tilstrekkelig backup, og en god sikkerhetspolicy? Dette hjelper vi deg med!

les mer
Datasikkerhet og trusselbildet

Datasikkerhet og trusselbildet

Som ansatt eller leder, og privatperson har vi til felles et ansvar som å holde de kriminelle så langt unna som mulig. Små og mellomstore bedrifter er på ingen måte vernet fra kriminelle hackere på grunn av at de kun har «kjedelige» data. Ofte er man faktisk et lettere mål i SMB-markedet, da man ikke har noen forankret sikkerhetspolicy, eller en plan – hvis noe skulle skje.

les mer
Backup av Office 365

Backup av Office 365

Mange tenker at skytjenester ikke trenger backup, enten fordi de tror det følger med i skyen, eller at det er så sikkert at det ikke trengs. Det stemmer at skyløsningen Office 365 er ganske sikker, men ingenting sikrer en mot menneskelige feil, som faktisk utgjør største delen av datatapet. Med andre ord; du bør ha backup! Les mer om hvorfor her.

les mer
Share This