Om Kristiansund Parkering

 

 

Kristiansund Parkering AS er heleid av Kristiansund kommune.

Selskapet ble etablert i 2002. Hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei og parkeringsplasser, samt forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Kristiansund kommune av Vegdirektoratet pr. 18.2.1980, med hjemmel i Vegtrafikkloven.

Kristiansund Parkering AS har også et datterselskap som heter Kristiansund Privatparkering AS. Dette selskapet ble dannet i 2004 og driver parkeringskontroll etter privatrettslige regler i Kristiansund. Begge selskapene er kommunalt eide aksjeselskaper som følger aksje- og regnskapslovens bestemmelser.

 

Kontakt oss

15 + 7 =