Sikkerhet


Sikkerhet

IT-sikkerhet er tiltak gjort rundt planlegging, utvikling, implementasjon, support og drift av datamaskinbaserte informasjonssystemer. Målet er å ivareta riktig nivå av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Internett og interne datanettverk er effektive kanaler for kommunikasjon og samarbeid. Dessverre er de samtidig bedrifters største sikkerhetstrussel. Adcom kan hjelpe deg å få en IT-sikkerhet som gir dere trygghet for deres systemer og data. Vi sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Adcom tar sikkerhet på alvor og vi kan tilby bedriften en tilpasset løsning som sikrer nettverket mot datainntrengning og tap av viktig informasjon. Uansett om du trenger ny løsning for brannmur, anti-malware, kryptering, patch managment, autorisering, backup eller sikring av mobile enheter, har vi gode løsninger for både mindre og større bedrifter.

Adcom tilbyr en rekke tjenester innen identitetsadministrasjon, innholdskontroll, data-, klient- og nettverkssikkerhet. Vi har alltid sikkerhet i tankene når vi utvikler IT-løsninger. Vi legger vekt på å være i forkant av markedet og gjøre bruk av beste tilgjengelige teknologi. Adcom tilbyr et komplett sett av sikkerhetsløsninger for våre kunder.

Sikkerhet

Brannmur

Brannmuren sin oppgave er å kontrollere trafikk mellom datanettverk med ulike tillits-forhold. Typiske eksempler er Internett, som er en sone uten tillit, og et internt nettverk, som er (og skal være) en sone med høy tillit.

Målet er å tilby kontrollerte grensesnitt mellom soner med ulike tillitsforhold ved å påtvinge en sikkerhets-politikk og tilkoblingsmodell. En sone med et mellomliggende tillitsnivå, plassert mellom Internett og det pålitelige interne nettverket blir ofte referert til et perimeter-nettverk eller DMZ (DeMilitarized Zone). Riktig konfigurasjon av brannmurer krever gode evner hos system-administratoren. Det krever betydelig forståelse for nettverks-protokoller og datasikkerhet. Små feilgrep kan gjøre en brannmur verdiløs som sikkerhetsverktøy.

Adcom bistår virksomheter som ønsker rådgivning og bistand til drift av sine brannmurer. Vi kan eksempelvis ta ansvaret for å klargjøre, installere og drifte hele eller deler av virksomhetens brannmurløsning.

 

Antivirus

Slik bruken av PC og Internett har utviklet seg så er det nå viktig at man har et antivirusprogram man kan stole på. Adcom kan levere antivirus fra de aller fleste anerkjente leverandørene.

Vi skreddersyr din antivirusløsning for optimal sikkerhet. Dagens trusselbilde krever i omfattende beskyttelse mot virus, med bruk av ulike løsninger på forskjellige punkter i nettverket. Adcom tar det komplette ansvaret. VI installerer, konfigurerer, drifter og vedlikeholder din løsning.

Våre konsulenter har både sertifisering og lang erfaring med produktene vi fører, noe som gir deg som kunde en tryggere hverdag.

 

Backup

Det finnes to typer brukere; de som har mistet data og de som kommer til å miste data.

Adcom leverer markedets ledende og mest brukervennlige backupteknologi for PC-er, laptoper og servere.

Til tross for at mange bedrifter i dag investerer i ulike tjenester eller rutiner for daglig backup av data er det få som er sikre på at det faktisk fungerer. Vår løsning er fullt automatisert, ekstremt rask og gir best funksjonalitet. Den avanserte teknologien tar fullt ansvar for dine data og gir deg kontinuerlig tilbakemelding på at alt er under kontroll. Ved å inngå avtale om backup med Adcom så er du garantert at backupproblemet ditt blir løst en gang for alle. Vi installerer og konfigurerer nødvendig software og sørger for at alle dine systemer er inkludert i backuprutinene.

 

Sikkerhet på mobile enheter

Enhver organisasjon trenger oversikt og kontroll over mobile enheter tilknyttet deres virksomhet, enten de er gitt av selskapet eller er en del av et Bring Your Own Device (BYOD) program.

Truslene mot mobile enheter øker stadig. Da er det viktig å tenke sikkerhet, både for å beskytte private data og bedriftsrelatert informasjon. En undersøkelse Norstat har gjort for Telenor viser at hver fjerde nordmann har mistet eller blitt frastjålet sin mobiltelefon.

Gartner kan fortelle at mer enn 45 milliarder mobile apper ble lastet ned i fjor, og de regner med at tallet vil nesten dobles i år. De vurderer både Bring Your Own Device (BYOD) og mobil sikkerhet som pågående megatrender. Det sier seg selv at en plan for å sikre data på mobile enheter bør stå høyt på listen til alle ledere i norske bedrifter.

Ved å installere agenter på hver mobile enhet og overvåke dem med endpoint management-verktøy, beskytter du bedriftsdata bedre. Adcom har gode løsninger for å få enheter konfigurert for bedrift tilgang og for å sikre bedriftens data på bærbare pc’er, smarttelefoner og nettbrett.

Alle våre tjenester

drift

IT-drift

Sikkerhet

Sikkerhet

forretningssystemer

Forretnings-systemer

Support

Support

skytjenester

Skytjenester

maskinogprogramvare

Maskin- og programvare

Konsulent

Konsulent

ikon-mobil&telefoni

Mobil og telefoni