Elektronisk kjørebok


Elektronisk kjørebok

Automatisk og pålitelig registrering av all bruk av selskapets kjøretøyer. Skill enkelt mellom privat bruk og yrkeskjøring.

Fra 1. januar 2016 endret regjeringen reglene for fordelsbeskatning av privat bruk av yrkesbiler (varebiler klasse 2 og lette lastebiler). Under visse forutsetninger kan nå all bruk av yrkesbil beskattes med 3,40 pr kilometer. Tidligere var dette kun mulig ved bruk av yrkesbil direkte mellom jobb og hjem.

En av forutsetningene for dette er at bilene er utstyrt med elektronisk kjørebok.

I tillegg har myndighetene konkretisert begrepet «sporadisk bruk» av firmaets biler til å være inntil 10 dager inntil 1000 kilometer, men dette må dokumenteres. Elektronisk kjørebok er igjen den beste løsningen.

Elektronisk kjørebok fra Adcom gir deg:

  • Enkel, pålitelig og oversiktlig loggføring av bruk av firmabiler
  • Egne rapporter på privat bruk
  • Oversikt over hvor bilene til enhver tid befinner seg Mulighet for å skille biler i avdelinger
  • Webbasert løsning som virker like bra fra mobilen som fra PCen.

Ta kontakt med Bjørn Olav Stormyr på telefon 997 46 722 for demonstrasjon og priser.
Eller du kan sende epost til salg.molde@adcom.no