Arrangementer


Arrangementer i Førde

Seminar Visma.net ERP - Norges råaste ERP system i skya!

Få med deg årets Visma seminar i Førde!

Tid:       Torsdag 21. september 2017, kl. 08:30 – 11:30
Stad:     Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
Pris:      Gratis inkl enkel servering
 

Ein liten smakebit…
Dersom du ikkje klarer å vente til 21. september, finn du mykje info om Visma.net på Visma sine sider.

Klikk på knappen til høgre, for å gå til desse sidene. Her kan du lese om Visma.net, finne oversikt over webinar og du kan sjekke ut kundar som allereie brukar Visma.net.

Opplev Norges råaste ERP system i skya!

Vi inviterer deg til seminar der vi ynskjer å vise deg Norges råaste ERP system! Visma.net handler om effektivitet i skya – eit nettbasert forretningssystem som dekker ditt behov innan finansstyring, logistikk samt rapportering og analyse. Løysinga er skalerbar, brukarvenleg og alltid oppdatert. Så er du opptatt av;

  • Standardiserte og automatiserte prosessar
  • Kostnadseffektivitet
  • Skalerbar og fleksible løysingar
  • Å la dine tilsette bruke mobilen
  • Sanntidsdata

Da bør du sette av eit par timar denne dagen for å oppdatere deg og starte på ei spanande reise opp i skya og inn i framtida!

Huldt & Lillevik Brukardag 2017

Også i år inviterer vi erfarne brukarar av Huldt & Lillevik Lønn til ein dag med djupdykk i lønnssystemet.

Huldt & Lillevik Brukerdag får du innblikk i ny funksjonalitet, nye muligheiter og lærer meir om korleis jobben i Huldt & Lillevik Lønn kan gjerast smartare og meir effektiv. Kanskje finst det fleire nyttige funksjoner du ikkje kjenner til?

Dato:    Torsdag 28. september 2017
Tid:       09:00 – 16:00
Stad:     Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
Pris:      Kr 4 400,- inkl lunsj og kursdokumentasjon
  

Visma Software har vurdert kurset til å gje fylgjande etterutdanning:

Regnskapsførar: 6 timar anna, Revisor: 6 timar anna

Agenda:

Nyheiter og nyttige tips i Huldt & Lillevik Lønn 
• Administrasjon og rapportering av arbeidsforhold
• Riktig bruk av lønnsbeskrivelse for trekk i ferielønn og korrigering av feil
• Nye reglar for tilbakebetaling av forskotstrekk
• Tips & Triks – jobb smartare

Fråvær – Vi ser på rett behandling i Huldt & Lillevik Lønn
• Sjukelønn ◦Korleis skal sjukefråværet førast
• Permisjonar
• Statistikkar
• Refusjon sjukepengar – regelverk og system
• Konsekvensar for a-melding

Rapportar i Huldt & Lillevik Lønn
• Oppsett, import/export
• Hva blir berekna og kva blir tatt med

A-melding
• A-melding vil være ein naturlig del av alle sesjoner

Forbered deg for årets slutt allereie no
• Kontroll og avstemming.

Effektivisering med bruk av Visma.net produkt
• Smarte apper og integrasjon