Førde


Aktuelt i Førde

Kontaktinformasjon

Hafstadvegen 23
6800 Førde
57 72 35 00
forde@adcom.no
Org.nr 920 555 926

Vis tilsette (klikk her)

Annbjørg Førde

Autorisert rekneskapsførar

474 76 991
afo@adcom.no
Send mail

Irene Røyseth

Autorisert rekneskapsførar

456 36 078
iro@adcom.no
Send mail

Kristine Langedal

Rekneskapskonsulent

474 76 993
kla@adcom.no
Send mail

Marita V. Johnsen

Rekneskapskonsulent

979 80 075
mvj@adcom.no
Send mail

Kjersti Elisabeth Fimland

ERP-rådgjevar

482 15 538
kef@adcom.no
Send mail

Arnljot Ramstad

Dagleg leiar

917 67 220
ara@adcom.no
Send mail

Leon Gjerland

Systemsjef

911 40 825
lgj@adcom.no
Send mail

Ronny Årdal

Systemkonsulent

911 40 826
raa@adcom.no
Send mail

Førde sine produkt og tjenester

forretningssystemer

Rekneskaps-
byrå

forretningssystemer

Forretnings-
system

skytjenester

Skytjenester

Konsulent

Konsulent

maskinogprogramvare

Maskin
/programvare

drift

IT-drift

Sikkerhet

Sikkerheit

Support

Support

Kontakt oss gjerne ved å fylle ut dette skjemaet

Adcom Førde er 100% lokalt eigd (AS Fjord Data etablert i 1974 – 40 år i bransjen!). Gjennom historia vår har vårt firma levert løysingar til dei fleste bransjar og regionar i Sogn og Fjordane. Såleis har vi lang erfaring med både sal av løysingar, igangkøyring, drift, opplæring og support.

Vårt kjerneområde har alltid vore økonomiløysingar basert på frittståande systemløysingar frå Visma og Huldt og Lillevik. Dessutan har vi ei eigen avdeling som driv moderne rekneskapsbyrå med alle variantar av arbeidsdeling mellom oss og våre kundar basert på krav om effektivisering. Vår visjon er at systema ikkje skal ta tid, dei skal gje deg tid – Adcom gir deg tid!

Ring oss på 57 72 35 00 eller send oss mail på forde@adcom.no.