Vi kan ta totalansvaret for din IT-drift, eller fungere som en ekstra støtte og sikkerhet – bidra med de ekstra tjenestene som gjør hverdagen enklere.

IT-drift hos deg

Har dere utstyret og plassen, men mangler tid og kompetanse? Ønsker dere å konsentrere dere om kjernevirksomheten, uten å måtte bekymre dere for IT-driften? La Adcom bli din IT-avdeling.

IT-drift hos oss

Ved å plassere dine systemer hos oss, frigjør du plass og sikrer at løsningene er plassert i det best tenkelige miljøet for IT-drift. Våre driftstjenester omfatter ASP, hosting og skybaserte tjenester – eller en kombinasjon av disse. Vi tilbyr virtualiserte løsninger med stor skalerbarhet og fleksibilitet.

Adcom driftsavtale

Ønsker du en tryggere IT-hverdag med fastsatt responstid, reduserte priser på konsulenter og personlig kontakt? Tegn en driftsavtale med oss i dag, og du får alt dette og mer. Vi jobber kontinuerlig for å frigjøre din tid slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet. La oss være din IT-avdeling, vi gir deg tid!

Fordeler med Adcom driftsavtale

  • Faste og forutsigbare IT-kostnader
  • Fast kontaktperson med høy faglig oppdatert kompetanse
  • Rask og lokal hjelp ved problemer
  • Kontaktpersonen kjenner deres infrastruktur og behov for support og drift av løsninger
  • Dere vil få et system som er stabilt og sikkert
  • Våre driftskunder kommer først i køen
  • Redusert timepris på konsulent

IT-drift hos deg

Har dere utstyret og plassen, men mangler tid og kompetanse? Ønsker dere å konsentrere dere om kjernevirksomheten, uten å måtte bekymre dere for IT-driften?

La Adcom bli din IT-avdeling. Vi overvåker dine IT-systemer og setter inn nødvendige tiltak når det er behov. Gjennom proaktiv drift ser vi når det er aktuelt med endringer eller utvidelser av løsningene, før det oppstår problemer. Dermed er dere til enhver tid sikret en optimal løsning. Etter avtale kommer vi på faste besøk og følger opp servere, nettverk og spørsmål fra den enkelte bruker. Har du behov for support kommer du rett til en av våre kompetente, lokale konsulenter, uten å måtte gå gjennom unødvendige mellomledd.

IT-drift hos oss

Ved å plassere dine systemer hos oss, frigjør du plass og sikrer at løsningene er plassert i det best tenkelige miljøet for IT-drift. Våre driftstjenester omfatter ASP, hosting og skybaserte tjenester – eller en kombinasjon av disse. Vi tilbyr virtualiserte løsninger med stor skalerbarhet og fleksibilitet.

Nesten alle bedrifter er avhengig av IT for å selge varer og tjenester. Derfor settes det også stadig større krav til oppetid og driftssikkerhet. Men trygg og solid IT-drift kan medføre store investeringer i form av teknologi, utstyr, personell og kompetanse. Vi kan ta ansvar for din totale applikasjonsportefølje fra første driftsdag. Med IT-drift fra Adcom får du og din bedrift både økonomisk, teknologisk og organisatorisk frihet til å fokusere på det dere er gode på.